Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 
 • Vrsta računa:

  Projekat:

  IzvodDatumSvrhaKomintentIzlazUlazProjekatNapomenaStanje
  15 2/4/2019 TROŠKOVI ŠTAMPE PROMOTIVNOG MATERIJALA CONTROL P 600 0 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI 4,096,638.48
  14 1/31/2019 KAMATA BANKA 0 3198.62 KANCELARIJA... 4,097,238.48
  14 1/31/2019 DONACIJA GRAĐANA ŽITOPEK 0 30800 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,094,039.86
  14 1/31/2019 ZARADA MARIJA TOMIĆ 40000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,063,239.86
  14 1/31/2019 ZARADA SANJA DIMITRIJEVIĆ 30000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,103,239.86
  14 1/31/2019 DOPRINOSI NA ZARADU MF-PU 41969 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,133,239.86
  14 1/31/2019 AUTORSKI HONORAR DANIJELA JOVANČIĆ 2500 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,175,208.86
  14 1/31/2019 AUTORSKI HONORAR SLAĐANA VELIČKOVIĆ 2500 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,177,708.86
  14 1/31/2019 AUTORSKI HONORAR LJILJANA STOJILJKOVIĆ JOVANČIĆ 2500 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,180,208.86
  14 1/31/2019 DOPRINOSI NA AUTORSKE HONORARE MF-PU 4368 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,182,708.86
  14 1/31/2019 REZERVACIJA NABAVKA NOVOG AUTOMOBILA ZA PREVOZ DECE HIT AUTO D.O.O. 50000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,187,076.86
  14 1/31/2019 TROŠKOVI ODRŽAVANJA RODITELJSKE KUĆE HOME PLUS NIŠ 2599.99 0 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA 4,237,076.86
  14 1/31/2019 TROŠKOVI ODRŽAVANJA RODITELJSKE KUĆE AI HUA TONG DA DOO NIŠ 480 0 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA 4,239,676.85
  14 1/31/2019 MESEČNO ODRŽAVANJE KARTICE BANKA 250 0 KANCELARIJA... 4,240,156.85
  13 1/30/2019 DONACIJA/HUMANITARNI BROJ 1150 3700 0 3700 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,240,406.85
  13 1/30/2019 DONACIJA/HUMANITARNI BROJ 1150 TELEKOM SRBIJA A.D. 0 11300 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,236,706.85
  12 1/29/2019 INTERNI PRENOS SREDSTAVA - NAKNADA NA ZARADU NOVEMBAR NURDOR 71383.74 0 OPŠTA NAMENA 4,225,406.85
  11 1/28/2019 NAKNADA ZARADE 11 /18 MIN. RADA I SOC. POLITIKE 0 71383.74 OPŠTA NAMENA 4,296,790.59
  10 1/24/2019 DONACIJA/HUMANITARNI BROJ 1150 TELENOR D.O.O. 0 10600.38 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,225,406.85
  9 1/22/2019 DONACIJA MARKO KEKENJ 0 18020 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,214,806.47
  8 1/22/2019 DONACIJA GRAĐANA OŠ SRETEN MLADENOVIĆ MIKA 0 16500 NIŠ-RODITELJSKA KUĆA 4,196,786.47
  8 1/21/2019 DONACIJA GRAĐANA / DONATORSKA KUTIJA ONE WELLNES 0 7075 OPŠTA NAMENA 4,180,286.47
  7 1/17/2019 DONACIJA NIKOLA VULETIĆ 0 3000 KANCELARIJA... 4,173,211.47
  7 1/17/2019 ZADUŽENJE ZA FEBRUAR TELENOR D.O.O. 6999 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,170,211.47
  7 1/17/2019 TROŠKOVI ODRŽAVANJA RODITELJSKE KUĆE MERKATOR S 1610.8 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,177,210.47
  6 1/16/2019 DONACIJA GRAĐANA/AKCIJA DŽEDAJKOM NURDOR 0 4908 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,178,821.27
  6 1/16/2019 DONACIJA GRAĐANA / AKCIJA RODA NURDOR 0 68800 KANCELARIJA... 4,173,913.27
  6 1/16/2019 DONACIJA GRAĐANA / AKCIJA FABRIKA UMETNIKA NURDOR 0 19260 KANCELARIJA... 4,105,113.27
  6 1/16/2019 DONACIJA SPAS BLAGOVESTOV VIDARKINSKY 0 3000 OPŠTA NAMENA 4,085,853.27
  5 1/14/2019 DONACIJA GRAĐANA LEON CONDITORS 0 2910 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,082,853.27
  5 1/14/2019 DONACIJA ALEKSANDRA IGNJATOVIĆ 0 1000 OPŠTA NAMENA 4,079,943.27
  5 1/14/2019 TROŠKOVI OPREMANJA HEMATO-ONKOLOŠKOG ODELJENJA FALCO PSC 3022.2 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,078,943.27
  4 1/11/2019 DONACIJA GORAN ORDEVIĆ 0 500 KANCELARIJA... 4,081,965.47
  4 1/11/2019 DONACIJA GRAĐANA VIKTOR PETROVIĆ/ KUD ABRAŠEVIĆ 0 11310 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,081,465.47
  3 1/9/2019 DONACIJA/HUMANITARNI BROJ 1150 VIP MOBILE 0 16500 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,070,155.47
  2 1/4/2019 NAKNADA ZARADE 10 /18 MIN. RADA I SOC. POLITIKE 0 71383.74 OPŠTA NAMENA 4,053,655.47
  2 1/4/2019 DONACIJA LABAN KOMUNIKACIJE 0 20000 HEMATO-ONKOL. NIŠ 3,982,271.73
  1 1/3/2019 DONACIJA PETRA MILIVOJE PEŠIĆ 0 1000 OPŠTA NAMENA 3,962,271.73
  202 12/31/2018 KAMATA NURDOR 0 3079.67 KANCELARIJA... 3,961,271.73
  202 12/31/2018 DONACIJA ĐORĐE JANKOVIĆ 0 17000 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 3,958,192.06
  202 12/31/2018 DONACIJA ANA MARIJA HORVAT 0 4000 HEMATO-ONKOL. NIŠ AKCIJA MOJ SKOK 3,941,192.06
  202 12/31/2018 DONACIJA VIOLETA STOILJKOVIĆ 0 1000 KANCELARIJA... 3,937,192.06
  202 12/31/2018 MESEČNO ODRŽAVANJE KARTICE BANKA 250 0 KANCELARIJA... 3,936,192.06
  201 12/28/2018 DONACIJA GRAĐANA PIZZERIJA JONATAN 0 8290 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 3,936,442.06
  201 12/28/2018 ZARADA TOMIĆ MARIJA 55000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 3,928,152.06
  201 12/28/2018 ZARADA SANJA DIMITRIJEVIĆ 45000 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 3,983,152.06
  201 12/28/2018 DOPRINOSI NA ZARADU MF-PU 63143 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,028,152.06
  201 12/28/2018 TROŠKOVI EDUKACIJE AST CENTAR ZA EDUKACIJU 69155.07 0 HEMATO-ONKOL. NIŠ 4,091,295.06
  201 12/28/2018 AUTORSKI HONORAR SLAĐANA VELIČKOVIĆ 5000 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,160,450.13
  201 12/28/2018 AUTORSKI HONORAR DANIJELA JOVANČIĆ 5000 0 VREME ZA SOLJICU RAZGOVORA II ciklus 4,165,450.13
  12345678910...