Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Donacija kostne srži

  Ako želite da postanete dobrovoljni davalac koste srži molimo vas da  odvojite malo vremena i pažljivo pročitate ovu brošuru....

 • Pravo na besplatnu reh...

  Dugogodišnjim zalaganjima NURDOR-a omogućeno je pravo na besplatnu rehabilitaciju dece nakon onkološkog lečenja usvajanjem Pravl...

 • Zakon o zdravstvenoj z...

  Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opš...

 • Evropski standardi u p...

  Obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema nege za decu i mlade ljude sa malignitetom je ključno za dobar oporavak i optimalan kvalitet ...

 • Besplatno čuvanje mati...

  Čuvanje krvi pupčane vrpce kod Cryo-Save-a podrazumeva prezervaciju i čuvanje matičnih ćelija iz tela kako odraslih tako i dece....

 • Odluka o pravima i usl...

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje gr....

 • Zakon o zdravstvenom o...

  Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstven...

 • Zakon o socijalnoj zas...

  Ovim zakonom uređuje se socijalna zaštita i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana. Socijalnom zaštitom u smislu ovog zakona s...

 • Zakon o lekovima i med...

  Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje v...

 • Vodič kroz prava inval...

  Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno - razvojne, ekonomske i pre sveg...

 • Ustav Srbije

  Na osnovu člana 73. tačka 8. Ustava Republike Srbije i člana 10. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Službeni gl...

 • Uputstvo za podnosenje...

  Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/...

 • Prava iz oblasti soc. ...

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite  Pravo na materijalno obezbeđ...

 • Centri za socijalni ra...

  Adese svih centara za socijalni rad u Republici Srbiji....

 • Pravilnik o ostvarivan...

  Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguran...

 • Pravilnik o upućivanju...

  Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povredaza koje se može odobriti lečenje u ...

 • Pravilnik o pozitivnoj...

  Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osigu...

 • Odluka o lekovima na t...

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom.Prava i usluge socijalne...

 • Ostvarivanje prava na ...

  Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica pokreće se zahtevom koji podnosi zakonski zastupnik deteta, ...

 • Pravilnik o medicinsko...

  vim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u ...

 • Postupak za ostvarivan...

  Materijalno obezbeđenje porodice (MOP). Pravo na MOP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihoda, ili ima ...

 • Info

  Ako želite da postanete dobrovoljni davalac koste srži molimo vas da  odvojite malo vremena i pažljivo pročitate ovu brošuru.

 • Info

  Dugogodišnjim zalaganjima NURDOR-a omogućeno je pravo na besplatnu rehabilitaciju dece nakon onkološkog lečenja usvajanjem Pravlnika o medicinskoj rehabilitaciji u stacionarnim zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju (“Sl. glasnik RS” br. 75/2016 i 39/2018).


  *Uzrast: do 18 godina starosti

  *Dijagnoze: C00-C97, D42-43, D45-47, D61, D76, Z94.8

  *Jednom u svakoj kalendarskoj godini u prvih 5 godina nakon

  postavljanja dijagnoze, odnosno transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.

  *Dužina trajanja rehabilitacije je 21 dan.

   

  Medicinska dokumentacija:

  *Mišljenje tri lekara specijalista pedijatrije iz zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se osigurano lice leči,

   ne starije od 3 meseca uz otpusnu listu sa hospitalizacije kada je ustanovljena dijagnoza ili kada je izvršena transplantacija matičnih ćelija hematopoeze.

  *Pedijatar na osnovu datog predloga izdaje uput za stacionarno

  lečenje koji se zajedno sa prethodnom dokumentacijom predaje  lekarskoj komisiji fonda zdravstvenog osiguranja.

  *Lekarska komisija na osnovu prethodne dokumentacije daje

  saglasnost za produženu rehabilitaciju.

  *Lekarska komisija i licima starijim od 15 godina može odobriti  pratioca za vreme rehabilitacije pod uslovima čl. 42. stav 9.

  Zakona o zdravstvenom osiguranju.

   


   

 • Info

  Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca, osnivanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite.

 • Info

  Obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema nege za decu i mlade ljude sa malignitetom je ključno za dobar oporavak i optimalan kvalitet života tokom i nakon terapije. U ovom vodiču je prezentovan minimumalan standard koji se mora obezbediti u zemaljama članicama Evropske unije, ali preporuke nisu ograničene samo na ove zemlje.


 • Info

  Čuvanje krvi pupčane vrpce kod Cryo-Save-a podrazumeva prezervaciju i čuvanje matičnih ćelija iz tela kako odraslih tako i dece.

  Matične ćelije se mogu podeliti u kategorije prema svom poreklu i tipu ćelija koje od njih nastaju.

  U njih spadaju hematopoezne matične ćelije (HSCs) kao i mezenhimalne matične ćelije (MSCs), dva tipa matičnih ćelija koja se najviše istražuju. Hematopoezne matične ćelije proizvode svu krv kao i ćelije imunog sistema, a prvo su pronađene u kostnoj srži. Mezenhimalne matične ćelije se mogu naći u mnogim delovima tela, uključujući kostnu srž, mišiće, kosti, masno tkivo i druge organe.

  Ove važne adultne matične ćelije se u svom najboljem stanju mogu naći u krvi pupčane vrpce i tkivu pupčane vrpce. One imaju najbolju sposobnost proizvođenja različitih tipova ljudskog tkiva. Kod čuvanja krvi pupčane vrpce, postupak prikupljanja krvi i tkiva pupčanika se sprovodi sa lakoćom i bez rizika po majku i dete. Potom se obavlja njihova krioprezervacija kako bi se zadržao maksimum vitalnosti i funkcionalnosti.

  Naučne studije su pokazale da tkivo koje oblaže tri krvna suda u pupčanoj vrpci (koja spaja fetus sa majkom) sadrži značajne i veoma kvalitetne matične ćelije koje su idealne za čuvanje. Supstanca, poznata kao Vartonov gel, predstavlja bogat izvor mezenhimalnih matičnih ćelija koje su odgovorne za stvaranje kostiju, hrskavice i drugih ćelija vezivnog tkiva u našem telu.

  Cryo-Save je razvio tehnologiju za čuvanje krvi pupčane vrpce kako bi se krv i tkivo pupčanika mogli čuvati sa ciljem korišćenja ovog bogatog izvora matičnih ćelija u medicinskoj terapiji.

  Zašto treba čuvati matične ćelije svoje bebe?

  Sve veći broj porodica se odlučuje na čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorođenčeta. Cryo-Save nudi porodično čuvanje iz sledećih razloga:

  ·         Matične ćelije prikupljene na rođenju smatraju se „mlađim” i kvalitetnijim matičnim ćelijama od onih koje se mogu prikupiti kasnije u životu. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce predstavljaju bolji i potencijalno superiorniji izvor matičnih ćelija sa mogućnošću obnavljanja.

  ·         Autologno podudaranje je zagarantovano.

  ·         Brat ili sestra mogu imati koristi od istog uzorka: kod njih postoji verovatnoća 1 prema 4 da će doći do savršenog podudaranja, a čak i više ako se razmatra transplantacija od delimično nepodudarnog donora.

  ·         Pošto su matične ćelije sačuvane, uzorak je odmah dostupan.

  ·         Uzorak ostaje u vlasništvu deteta pod starateljstvom roditelja.

  ·         Krv iz pupčane vrpce je prihvaćen izvor matičnih ćelija koji je korišćen u lečenju svih malignih i nemalignih oboljenja koja se mogu lečiti i putem transplantacije kostne srži.4

  ·         Mezenhimalne matične ćelije koje se mogu naći u tkivu pupčanika imaju veliki potencijal na polju celularne terapije i regeneracije tkiva

  Matične ćelije su suviše dragocene da se ne bi čuvale

  Danas se procenjuje da se 90%-95% krvi pupčane vrpce baca nakon porođaja. Cryo-Save je uveren da je čuvanje krvi i tkiva pupčane vrpce od suštinske važnosti, bilo da se radi o porodičnom, privatnom čuvanju ili javnom. Mi čvrsto verujemo da ove važne ćelije treba sačuvati.

   

  Cryo-Save porodicama  čija su se deca lečila od malignih bolesti, u

  slučaju da planiraju novo potomstvo, nudi mogućnost potpuno besplatog čuvanja matičnih ćelija.

   

  Šta je potrebno?

  Potrebno je da porodica dostavi dokumentaciju za lečeno dete kompaniji i da njihov Medicinski odbor da saglasnost.

  Za detaljnije informacije pozovite 011 7850515 ili  posetite njihovu web stranicu: http://rs.cryo-save.com/sr-rs/home

  Javna porodična banka za čuvanje matičnih ćelija

   U Srbiji postoji javna porodična banka za čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika novorođenčeta koja se nalazi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu i deo je zdravstvenog sistema Republike Srbije. Da bi se matične ćelije iz pupčanika novorođenčeta prikupile, zamrzle i potom čuvale u ovoj banci, potrebno je pozitvno mišljenje o neophodnosti čuvanja matičnih ćelija, izdato od strane Konzilijuma za transplantaciju, Intersekcijskog odbora za dečju hematologiju, onkologiju i imunologiju. Čuvanje matičnih ćelija u ovoj banci je moguće u tačno definisanim situacijama i pokriveno je zdravstvenim osiguranjem Republike Srbije. O tome vas moze obavestiti doktor koji leci vase dete.


 • Info


  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje gr.

 • Info

  Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

 • Info

  Ovim zakonom uređuje se socijalna zaštita i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana. Socijalnom zaštitom u smislu ovog zakona smatra se organizovana društvena delatnost koja ima za cilj pružanje pomoći građanima i njihovim porodicama kada dođu u stanje socijalne potrebe i preduzimanje mera radi sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica takvog stanja.

 • Info

  Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor u ovim oblastima, rad Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i druga pitanja značajna za oblast lekova i medicinskih sredstava.Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, ako nije drukčije određeno, imaju sledeće značenje:

  1) dozvola za stavljanje leka u promet (u daljem tekstu: dozvola za lek) je dokument koji izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: Agencija) i kojim se potvrđuje da su svi zahtevi za stavljanje leka u promet ispunjeni i da lek može biti u prometu;

 • Info

  Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno - razvojne, ekonomske i pre svega socijalne politike uopšte. Naš zadatak jeste da afirmišemo razvoj invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralne socijalne

 • Info


  Na osnovu člana 73. tačka 8. Ustava Republike Srbije i člana 10. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Službeni glasnik RS", br. 48/94 i 11/98),
  Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj posebnoj sednici u 2006. godini, održanoj 30. septembra 2006. godine, donela je

 • Info

  Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 i 29/2001) član 23,25,25a, pravo na dodatak za pomoć i

  negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ovo pravo ne koristi po drugom pravnom osnovu i ne koristi pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.

   Za sve informacije potrebno je da se obratite Vašem centru za socijalni rad.

 • Info

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite

   Pravo na materijalno obezbeđenje:

  -          lična karta na uvid i njena fotokopija,

  -          izvod iz matične knjige rođenih,

  -          uverenje o imovnom stanju (štednja, gotov novac, hartije od vrednosti, vrednost otuđene imovina...),

  -          uverenje Zavoda za tržište rada,

  -          uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

  -          uverenje za decu da su na redovnom školovanju,

  -          za decu, prijava prebivališta iz SUP-a

 • Info

  Adese svih centara za socijalni rad u Republici Srbiji.

 • Info

  Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslovi i način korišćenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kod izabranog lekara, način i postupak slobodnog izbora izabranog lekara, odnosno promene izabranog lekara kao i način dodeljivanja, korišćenja i kontrole jedinstvenog identifikacionog broja lekara

 • Info

  Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda
  za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu. 
  Osiguranom licu može se izuzetno odobriti lečenje u inostranstvu na teret sredstava 
  obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povrede koji se ne mogu
  uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost
  za uspešno lečenje tog oboljrnja

 • Info

  Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog

  zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova).
  Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 • Info

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom.
  Prava i usluge socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana ostvaruje pojedinad i porodica u visini, pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom.

 • Info

  Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
  pokreće se zahtevom koji podnosi zakonski zastupnik deteta, nadležnom centru za socijalni rad, uz zahtev se podnosi:
  •    izvod iz matične knjige rođenih,
  •    prijava prebivališta za dete,
  •    uverenje o državljanstvu ako je dete rođeno van teritorije Srbije,
  •    fotokopija lične karte roditelja,

 • Info

  vim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 • Info

  Materijalno obezbeđenje porodice (MOP). Pravo na MOP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihoda, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti.