Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Novosti

  PRIJAVI SE ZA ZIMSKI KAMP 2023!!!
  PRIJAVI SE ZA ZIMSKI KAMP 2023!!!

  Deseti zimSKI kamp NURDOR-a održaće se od 19.-26.03.2023. na Kopaoniku.

  Kamp je namenjen mladima lečenim od malignih bolesti uzrasta od 12 do 25 godina.

  Neophodno je da je od lečenja prošlo minimum godinu dana.

  Cilj kampa je resocijalizacija i rehabilitacija mladih kroz različite aktivnosti i radionice u grupi svojih vršnjaka koji su imali slična iskustva kroz periode lečenja. Srž kampa čini škola skijanja kroz koju mladi savladavaju nove veštine i jačaju samopouzdanje. Čeka nas lepo druženje, nova iskustva i nove pobede!


   Neophodna dokumentacija za prijavu:

  Kompletno popunjen prijavni formular;Prosek primanja oba roditelja u poslednja 3 meseca ili potvrda o nezaposlenosti;Fotokopija lične karte jednog roditelja;Fotokopija otpusne liste;Potvrdu iz škole ili sa fakulteta da je redovan učenik/student;Potvrdu iz škole da dete radi fizičko.

   

  Kompletnu dokumentaciju pošaljite najkasnije do 17.02.2023. godine na  adresu Udruženja:

  NURDOR, Čolak Antina 16, 11000 Beograd

  Zakasnele i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

  Za sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati:

  NURDOR 0800/ 33-22-32, 011/2681-554, 011/2681-555

  Nebojša  063/346-091

 • Novosti

  POČINJU PRIJAVE ZA DINAMO KAMP!!!
  POČINJU PRIJAVE ZA DINAMO KAMP!!!

  Dinamo kamp je najveći kamp rekreativne terapije u Italiji, namenjen je deci lečenoj od malignih bolesti iz Italije i drugih evropskih zemalja i mediteranskog basena.

  Održaće se u Toskani od 19. do 26. avgusta 2023.godine

  Pravo na prijavu imaju mladi lečeni od malignih bolesti uzrasta od 13 do 17 godina.

  Neophodno je popuniti prijavne formulare koje možete skinuti putem narednih linkova:

  -       Formular Roditelji

  -      Saglasnost za obradu ličnih podataka

  -      Izjava roditelja

  -       Medicinska dokumentacija ( 1, 2, 3, 4, 5)

  Osim kompletnih formulara obavezno je dostaviti karton vakcinacije i otpusnu listu. 

  Kompletnu dokumentaciju poslati do 15.februara 2023. na adresu: 

  NURDOR, Čolak Antina 16, Beograd                                         

  Dinamo kamp u Toskani jedan je od najvećih internacionalnih kampova rekreativne terapije u Evropi. Prvi je kamp u Italiji koji je posebno strukturiran za potpuno bezbedan boravak dece sa teškim hroničnim bolestima koja su trenutno na terapiji ili nakon završenog lečenja. Glavni cilj Dinamo kampa je da putem rekreativne terapije omogući deci da povrate veru u sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti, kao i kroz druženje i programe uz podršku osoblja, volontera i međusobnu podršku i saradnju sa drugom decom i mladima. Dinamo kamp je “mesto gde je osmeh najbolji lek”, a zabava je zagarantovana zahvaljujući širokom spektru sportskih, kreativnih, izražajnih i zabavnih aktivnosti. Za više informacija o kampu pogledajte ovaj link. 

 • Novosti

  Dostupna novogodišnja SUPERHERO kolekcija!
  Dostupna novogodišnja SUPERHERO kolekcija!

  Beograd, 1. decembar, 2022. godine – U susret predstojećim praznicima, Superhero.rs, jedinstvena platforma za onlajn donacije, koju je  organizaciji NURDOR donirala kompanija Mastercard, predstavlja novu, treću po redu  kolekciju modnog brenda Superhero.

  Nova, zimska kolekcija ostaje verna već postavljenom street fashion stilu. Urbani i nosivi komadi jednostavno će se uklopiti u stil svih onih koji se odluče da ponesu ovaj brend sa svrhom. Posebnu zanimljivost predstavlja da nekoliko komada u novoj Superhero kolekciji potpisuje Mirko Ilić, proslavljeni i globalno priznati grafički dizajner.

  Superheroji kolekcija je ekskluzivno dostupna na Superhero.rs platformi za onlajn donacije, koju je za Nurdor pokrenula kompanija Mastercard u decembru 2021. godine. Za godinu dana postojanja, putem ove platforme prikupljeno je preko 5,5 miliona dinara, što predstavlja značajni finansijski doprinos važnim inicijativama koje NURDOR, kao organizacija od nacionalnog značaja, sprovodi, a koji je u potpunosti priklupljen kroz ovaj digitalni kanal za donacije. Kao i do sada, kompletan prihod od donacija na platformi odlazi za izgradnju nove, najveće do sada Roditeljske kuće u kojoj će biti smešteni mališani iz cele Srbije koji se u Beogradu leče od malignih bolesti.

  Milena Đorić Gudurić, direktorka marketinga za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH u kompaniji Mastercard, istakla je: „Za samo godinu dana postojanja Superhero platforma, kao i brend koji je dostupan na njoj, pokazali su da sinergija izmedju tehnologije, mode i filantropije moze da promeni kulturu doniranja i skrene paznju na teme od nacionalnog znacaja. Izuzetno smo ponosni sto i kroz ovaj projekat Mastercard otvara put funkcionalnim inovacijama u Srbiji.“

  „Putem platforme smo  prikupili značajna sredstva za unapređenje uslova lečenja dece obolele od raka u našoj zemlji. Ali Superhero za NURDOR nije „samo“ donatorski doprinos, mnogo je više od toga. Veoma važan segment ove saradnje jeste ulaganje u širenje Misije NURDOR-a, zagovaranje promene načina na koji gledamo na filantropiju i društvenu odgovornost i potpuno inovativan pristup saradnji između kompanija-donatora i neprofitnih organizacija. Tako nastaju prave superherojske priče!“, rekla je Joland Korora, predsednica Upravnog odbora NURDOR-a.

  Na platformi www.superhero.rs, donacije su moguće isključivo onlajn, putem platnih kartica, što je način da se model poslovanja organizacije NURDOR učini održivijim i prilagođenijim savremenim trendovima i navikama potrošača. Pored doniranja uz kupovinu nekog od komada iz nove Superhero kolekcije, moguće su i jednokratne donacije putem platne kartice ili ponovljene, mesečne donacije uz čuvanje podataka platne kartice. http://www.superhero.rs

  Superheroji su projekat podržan od strane sledećih kompanija: AIK Banke, BEX kurirske službe, Corvus Pay, Gampo, Green friends, McCann Beograd i Mainstream.

 • Projekti

  ZimSKI kamp Kopaonik 2023 godine
  ZimSKI kamp Kopaonik 2023 godine

  ZimSKI kamp Kopaonik 2023


  Doprineti jednakom ostvarivanju prava dece obolele od malignih bolesti na najviše zdravstvene standarde lečenja i zdravstvene rehabilitacije, na nivou cele Srbije 

  Od malignih bolesti u Srbiji godišnje oboli između 300 do 350 dece, uzrasta od 0-18 godina.Lečenje maligniteta u dečjem uzrastu je dugotrajno (za lečenje leukemije neophodno je više od 2 god.), a u slučaju recidiva i par godina. Lečenje je kompleksno, često veoma naporno kako u fizičkom smislu tako i u psihološkom pogledu (i za decu i za njihove porodice). Svako  lečenje , najčešće, ostavlja kratkoročne i dugoročne psiho-fizičke posledice, koje znatno otežavaju rehabilitaciju i resocijalizaciju dece po završetku kombinovanog onkološkog lečenja (obuhvataju ga složene hiruške intervencije,  hemio terapija  i radio terapija). Sve ono što prati lečenje i dugotrajan boravak u bolnici: oslabljen  imuni sistem, dugotrajna izolacija, teške i bolne procedure, gubitak kose i izmenjene fizičke karakteristike, odvojenost od primarne porodice, socijalna izolovanost, gubitak kontakata sa vršnjačkim grupama, strah od neizvesnosti ishoda lečenja, posebno negativno se odražava na dečake i devojčice u periodu adolescencije. Stoga  je neophodno  nakon lečenja obezbediti adekvatnu psiho-fizičku rehabilitaciju. Učešće u rehabilitacionom kampu u prirodi u vršnjačkom okruženju, uz posebno osmišljene fizičke aktivnosti i psihološke radionice, doprinosi  popravljanju opšteg zdravstvenog statusa, poboljšanju hematoloških parametara i psiho-socijalnom osnaživanju u cilju što lakše i brže rehabilitacije, resocijalizacije  i reintegracije. Cilj ovog kampa je da pruži besplatne programe rekreativne terapije adolescentima uzrastne grupe 12-18 godina koji su završili sa lečenjem  maligne bolesti.  Model terapijske rekreacije je posebno osmišljen i prilagođen uzrastnim grupama i svakom učesniku pojedinačno, tako da se kroz rekreaciju i zabavu podstiču njihove sposobnosti kako bi obnovili samopouzdanje i nadu nakon završenog lečenja.

  Winter SKI Kamp Kopaonik 2023

  GENERAL AIM OF THE PROJECT

  To contribute to the equal rights of children suffering from malignant diseases to the highest health-care standards of treatment and health rehabilitation, on the level of whole Serbia

  In Serbia, between 300 and 350 children, aged 0-18, are diagnosed with cancer every year. The treatment of a malignity in children’s age is long-lasting (the treatment of leukemia lasts longer than 2 years), and when there are relapses, it can even last for a few years. The treatment is complex, often exhausting, both physically and psychologically for both children and their parents. Each treatment very often leaves short and long termed psycho-physical consequences that make the rehabilitation and resocialisation of the children significantly harder, after the termination of the combined oncological treatment (this consists of difficult surgeries, chemo therapies and radiation treatments). Everything that follows the treatment and the long-lasting hospitalisation: compromised immune-system, long lasting isolation, hard and painful procedures, hair loss and changed physical appearance, separation from the nuclear family, social isolation, the loss of contact with peer groups, the fear of the treatment’s outcome uncertainty - especially negatively affects girls and boys in their adolescent period. It is thus necessary to enable an appropriate psycho-physical rehabilitation after the treatment. Participation in a rehabilitation camp in nature and surrounded by peers, with carefully planned physical activities and psychological workshops, contribute to the improvement of the overall health status, hematological parameters and psycho-social strengthening with the aim to provide easier and faster rehabilitation, resocialization and reintegration. The aim of this camp is to offer free programme of recreational therapies to the 12-18 age groups of adolescents who completed their malignant disease treatments. The model of the therapeutical recreation was specially planned and adjusted to the age groups and each individual participant in order to encourage the renewal of their self-esteem and hope after the finished treatment through recreation and fun. 

 
Superhero Sajt sms SMS