Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Zajednici zajedno i NURDOR

  Zajednici zajedno i NURDOR

  Program " Zajednici zajedno " je model saradnje kompanije NIS sa lokalnim zajednicama u cilju podrške realizacije kapitalnih projekata koji će imati dugoročni značaj za lokalnu zajednicu.

  NURDOR je, u ime sve dece koja se u Srbiji le;e od malignih bolesti, neizmerno zahvalan što je u 2017. godini kompanija NIS prepoznala NURDORov projekat  izgradnje novog dečjeg hemato-onkološkog odeljenja u NIšu kao najveći  prioritet za lokalnu zajednicu i na konkursu " Zajednici zajedno " sredstva u iznosu od 2.200.000 dinara opredelila za nabavku neophodne nove medicinske opreme za opremanje ovog odeljenja. 

  Zahvaljujući ovoj podršci nabavljeni su novi aparati, laminarna komora, hematološki analizator, metrički štampač, jednokanalni koagulometar i infuziona pumpa.

  Novoizgrađeno dečije hemato-onkološko odeljenje u Nišu je projekat od nacionalnog značaja i primer je kako treba da izgleda jedna savremena bolnica po "meri deteta". Trenutno je najmoderniji objekat ove vrste na Balkanu i što je najvažnije značajno će unaprediti kvalitet  lečenja dece obolele od raka iz celog južnog regiona Srbije.


 
 •