Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Vreme je za šoljicu razgovora II

  Vreme je za šoljicu razgovora II

  Vreme je za šoljicu razgovora II

  Vreme je za šoljicu razgovora II

  OPIS PROJEKTA I ZNAČAJ

  U želji da ispuni očekivanja i pomogne što većem broju porodica i deci oboleloj od raka tokom lečenja, a na osnovu pozitivnih rezultata dobijenih nakon realizacije prvog ciklusa projekta "Vreme je za šoljicu razgovora", sprovedenog na dve beogradske klinike – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije i Univerzitetskoj dečjoj klinici u trajanju od šest meseci a zatim i drugog ciklusa koji je proširen i na hematoonkološka odeljenja klinika u Nišu i Novom Sadu u trajanju od sedam meseci,  NURDOR, Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, želi da i tokom 2012/ 2013 godine nastavi sa realizacijom ovog projekta.

  Projekt smo osmislili u saradnji sa lekarima, psiholozima i medicinskim osobljem na dečjim hemato-onkološkim odeljenjima. Ideja je da kroz niz pažljivo osmišljenih tematskih radionica za porodice - pitajte lekara, psihološka radionica, pitajte medicinsko osoblje, nutricionista za vas, prava iz socijalne zaštite, roditelj - roditelju i kreativno-zabavne radionice za decu, zajedno pokušamo da im olakšamo boravak na klinikama i pomognemo da dobiju odgovore na brojne nedoumice i pitanja koja ih zanimaju. Takođe, i da im pomognemo da podele sa stručnim osobljem, ali i jedni sa drugima, svoje najveće brige i strahove, a mališanima učinimo boravak u bolnici prijatnijim.

  CILJ PROJEKTA

  Glavni cilj projekta je da pruži korisne informacije roditeljima vezane za lečenje dečjeg maligniteta kao i da im se, putem grupne podrške, omogući slobodan i otvoren razgovor, koji će umanjiti stresne doživljaje kojih je u dugotrajnom procesu lečenja veoma mnogo a koji mogu negativno da utiču na ishod bolesti.

  Kroz projekat nam je cilj i da se podigne svest javnosti o malignim oboljenjima kod dece i angažuje sve potencijale društva, kako materijalne, tako i moralne kako bi pomogli oboleloj deci i njihovim porodicama da dobiju svu neophodnu pomoć i da se, nakon olakšane resocijalizacije, vrate društvenoj zajednici kao kvalitetni članovi koji će doprinositi daljem razvoju društva.
  Poseban segment aktivnosti usmeren je ka dobijanju podrške javnosti, a zarad prepoznavanja potrebe nadležnih organa za zapošljavanje psihologa na svakom od hematoonkoloških odeljenja, kao i zapošljavanja većeg broja lekara i drugih stručnjaka na tim odeljenjima, što bi, izmedju ostalog, doprinelo boljoj informisanosti roditelja o samoj bolesti.

  CILJNA GRUPA

  Ciljnu grupu projekta čine roditelji dece obolele od raka koji svoju decu leče stacionarno ili preko dnevne bolnice u Beogradu, kao i njihovi mališani.

  MESTO REALIZACIJE

  Odeljenja hemato-onkologije:

  • Univerzitetska dečja klinika, Beograd Hematoonkološko odeljenje
  • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
  • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije «Dr Vukan Čupić», Beograd
  • Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
  • Dečija interna klinika, Niš

  i roditeljske kuće u Beogradu i Novom Sadu

  TRAJANJE PROJEKTA
  Od novembra 2011. do juna 2012. godine.

  AKTIVNOSTI

  Ceo projekat je koncipiran tako da multidisciplinarni tim stručnjaka, shodno potrebama i specifičnostima svakog odeljenja, održi jedanput nedeljno u trajanju od sat i po vremena predavanja - radionice namenjene roditeljima.
  Predavači - voditelji radionica su lekari, psiholozi, roditelji iz Udruženja (čija su deca uspešno završila sa lečenjem maligne bolesti), medicinsko osoblje, nutricionisti i socijalni radnici.
  Svi predavači poseduju ogromno iskustvo u oblаsti individuаlnog i grupnog rаdа i pružаnju medicinske i psihosocijаlne podške vulnerаbilnim grupаmа. Njihovo iskustvo, senzibilitet i empаtijа predstаvljаju okosnicu u rаdu, pošto je u prаksi potvrđeno dа je podrškа porodičnom sistemu nаjefikаsniji vid intervencije. Kroz edukativna predavanja, radionice i grupe podrške oni u toku zdrаvstvenog tretmаnа ojаčаvаju porodice i pripremаju ih za normalno funkcionisаnje i uključivаnje u redovne životne tokove.
  U vreme održavanja roditeljskih radionica, mlišanima se organizuju kreativno-zabavne radionice koje vode volonteri koji su posebno edukovani za rad sa decom obolelom od malignih bolesti.

  OČEKIVANI REZULTATI
  Očekujemo da oko 500 roditelja i isto toliko mališana učestvuje u radionicama.
  Njihov napredak bi se ogledao u sledećem:

  • lakše prihvatanje dijagnoze raka od strane roditelja obolele dece
  • lakše prihvatanje bolnih intrevencija od strane deteta
  • smanjenje napetosti kod roditelja obolele dece
  • smanjenje anksioznosti kod dece i njihovih roditelja
  • ojačavanje za životne aktivnosti uprkos bolesti i nakon bolesti
  • poboljšanj informisanosti roditelja o samom toku lečenja i pravima pacijenata

  OSTVARENI REZULTATI TOKOM I CIKLUSA
  Projekat „Šoljica razgovora II“ je trajao 7 meseci.
  Tokom trajanja projekta realizovanog na četiri pedijatrijska hemato-onkološka odeljenja održano je ukupno 104 tematske radionice.
  Kroz sve cikluse predavanja - radionica prošlo je ukupno 505 roditelja (neki su prisustvovali predavanjima-radionicama i po nekoliko puta), a 423 osobe su popunile upitnik na osnovu kojih smo dobili podatke.
  Prema statističkoj analizi evaluacionih listova koje su nakon svake radionice anonimno popunjavali  roditelji-učesnici, prosečna zbirna ocena svih radionica je odlična i iznosi 4.84.
  Ovaj podatak ukazuje da je 84.1% svih roditelja, učesnika predavanja-radionice ocenilo sa odličnom ocenom, 10.77% roditelja je dalo ocenu 4,1.54% ocenu 3.
  Najveće interesovanje , sudeći po posećenosti, roditelji su pokazali za radionice koje su vodili psiholozi (27.4%) i radionice “Roditelj-roditelju” (22%).

  Komentari, sugestije i lične impresije roditelja su veoma bitne i govore više od svih brojki.
  Veoma dobar i koristan projekat za decu i roditelje.
  Hvala što pomažete deci i roditeljima da lakše prođemo i istrajemo u borbi sa ovom bolešću.
  Odličan način da se roditeljima ulije poverenje.
  Na pitanje : Šta vam se najviše mi se dopalo, u anketama smo dobili  odgovore koji će nam biti veoma važne smernice u planiranju narednog ciklusa:
  Posvećenost lekara svakom od roditelja
  Otvoren razgovor sa psihologom
  Skretanje misli dece u pozitivnom smeru
  Iskreno pričanje o bolesti
  Ljudskost
  Na kraju ovog drugog ciklusa toplo se zahvaljujemo u ime roditelja, dece i NURDOR-a svim stručnim saradnicima, volonterima i donatorima koji su omogućili realizaciju ovog projekta i sa nestrpljenjem čekamo realizaciju novog ciklusa!
  Tokom sedam meseci, 30-tak sjajnih mladih ljudi je poklonilo 156 volonterskih sati našim mališanima uživajući u druženju sa njma.

  KOMPANIJA MERCK SHARP & DOHME IDEA INC. www.merck.com 
  FOND B 92 www.fondb92.org
  BEOGRADSKI MARATON www.bgdmarathon.org
  SQN - QUICK CHOKO www.quickchoko.rs
  KALEMEGDANSKA TERASA www.kalemegdanskaterasa.com
  ROTARAKT KLUB BEOGRAD www.rotaractbeograd.com
  ČASOPIS “RODITELJ I DETE” http://sr-rs.facebook.com/roditeljidete
  VELIBOR SOVROVIĆ  
  DONACIJA GRAĐANA NA AKCIJAMA BEOGRADSKI MARATON, KLIZANJEM  ZA ZDRAVIJE SUTRA, LJUBAV LEČI (BEOGRAD, NIŠ I NOVI SAD)  
  TROJA SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO  
  ARHIM PROJEKTNI BIRO  
  OVATION ADVERTISING  
 
 •