Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Kamp Ljubavi i nade 2019

  Kamp Ljubavi i nade 2019

  Rehabilitacioni kamp za decu lečenu od malignih bolesti "Kamp ljubavi i nade" 2019.

  OPIS PROJEKTA I ZNAČAJ

  Lečenje maligniteta na dečijem uzrastu je dugotrajno, kompleksno, često veoma naporno kako u fizičkom smislu tako i u psihološkom pogledu i za decu i za njihove porodice (na primer: za lečenje leukemije neophodno je više od 2 godine). Lečenje maligniteta na dečijem uzrastu ostavlja kratkoročne i dugoročne psihofizičke posledice, koje znatno otežavaju rahabilitaciju i resocijalizaciju dece po «uspešnom» završetku kombinovanog onkološkog lečenja (primena hemioterapija i radio-terapija).
  Nakon završetka onkološkog lečenja deci je potrebno obezbediti adekvatnu rehabilitaciju. Porodice obolele dece najčešće nisu u mogućnosti da obezbede adekvatan oporavak dece nakon završetka onkološkog lečenja, u nekom od banjskih ili planinaskih rehabilitacionih centara.
  Svetska iskustva govore da je posle završenog lečenja za oporavak dece neophodna psiho-fizička rehabilitacija. Sem što je dečiji organizam je vrlo istrošen i iscrpljen posle dugih terapija, mališani period lečenje provode u socijalnoj izolaciji (daleko od školskog okruženja i prijatelja).
  Projekat je osmišljen da podrži rehabilitaciju do 50-oro dece, lečenih u svih 5 onkoloških centara u Srbiji, u pratnji svojih roditelja, dva psihologa i grupe volontera.

  CILJ PROJEKTA

  Cilj ovog rehabilitacionog kampa je da se kroz igru, druženje, edukativne radionice,povoljne  klimatske uslove (obilje šuma i zelenila, mešanje umereno kontinentalne i planinske klime) utiče na  popravljanje opšteg zdravstvenog statusa dece i mladih. A sa druge strane da se psihološki i socijološki osnaženi vrate u svoje matične sredine.

  CILJNA GRUPA

  • deca lečena od malignih bolesti uzrasta 2-20 godina
  • roditelj/pratilac deteta

  TRAJANJE PROJEKTA
  10 dana, 9 noćenja

  AKTIVNOSTI
  Predviđene aktivnosti u okviru Kampa:

  • Svakodnevne radionice: sportska, kreativna, zabavna i psihološka
  • Hipo terapija (mala škola jahanja)
  • Hidro terapija (svakodnevno korišćenje bazena, škola plivanja)
  • Organizovani večernji program sa animatorima
  • Fakultativno ponuđene aktivnosti (orijentiring, kurs ronjenja….)
  • Radionice za roditelje (kreativna, sociološka i psihološka)
  • Izleti Golija, manastir Studenica

  OČEKIVANI REZULTATI

  FIZIČKI NIVO:

  • Jačanje krvne slike
  • Jačanje imuniteta tj. opšte otpornosti organizma kod dece
  • Jačanje opšte mišićne snage i fizičke kondicije kod dece

  PSIHOLOŠKI NIVO:

  • Osnaživanje psihološke stabilnosti i sigurnosti dece

   

  BUDŽET:

  TROŠKOVI

               DIN

  SMEŠTAJ I HRANA

  1.000.000,00

  TROŠKOVI PREVOZA

     290.000,00

  ŠTAMPA MATERIJALA

       15.000,00

  MAJICE

       36.000,00

  MATERIJAL ZA RADIONICE 

       60.000,00

  KOORDINATOR

       48.000,00

  OSTALO

       15.000,00

  UKUPNO:

  1.464.000,00

 
 •