Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Kamp ljubavi i nade - 2011.

  Kamp ljubavi i nade - 2011.

   

  OPIS PROJEKTA I ZNAČAJ

  Lečenje maligniteta na dečijem uzrastu je dugotrajno, kompleksno, često veoma naporno kako u fizičkom smislu tako i u psihološkom pogledu i za decu i za njihove porodice (na primer: za lečenje leukemije neophodno je više od 2 godine). Lečenje maligniteta na dečijem uzrastu ostavlja kratkoročne i dugoročne psihofizičke posledice, koje znatno otežavaju rahabilitaciju i resocijalizaciju dece po «uspešnom» završetku kombinovanog onkološkog lečenja (primena hemioterapija i radio-terapija).
  Nakon završetka onkološkog lečenja deci je potrebno obezbediti adekvatnu rehabilitaciju. Porodice obolele dece najčešće nisu u mogućnosti da obezbede adekvatan oporavak dece nakon završetka onkološkog lečenja, u nekom od banjskih ili planinaskih rehabilitacionih centara.
  Svetska iskustva govore da je posle završenog lečenja za oporavak dece neophodna psiho-fizička rehabilitacija. Sem što je dečiji organizam je vrlo istrošen i iscrpljen posle dugih terapija, mališani period lečenje provode u socijalnoj izolaciji (daleko od školskog okruženja i prijatelja).
  Projekat je osmišljen da podrži rehabilitaciju do 50-oro dece, lečenih u svih 5 onkoloških centara u Srbiji, u pratnji svojih roditelja, dva psihologa i grupe volontera.

   

  CILJ PROJEKTA

  Cilj ovog hematološkog kampa (u trajanju od 10 dana) je da se kroz edukaciju (zdravstveno vaspitni rad), klimatsko lečenje (umerena nadmorska visina, odsustvo magle i aerozagađenja, obilje šuma i zelenila, mešanje umereno kontinentalne i planinske klime) i medikamentoznu terapiju i stručnog medicinskog osoblja omogući korekcija hematoloških parametara i popravljanje opšteg zdravstvenog statusa. A sa druge strane da se psihološki i socijološki osnaženi vrate u svoje matične sredine.

   

  CILJNA GRUPA

  • deca lečena od malignih bolesti uzrasta0-20 godina
  • roditelj/pratilac deteta

  MESTO
  Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Ivanjica

  TRAJANJE PROJEKTA
  10 dana, 9 noćenja

  AKTIVNOSTI
  Predviđene aktivnosti u okviru Kampa:

  • Dozirane šetnje terenskim stazama (uticaj klimatskog faktora)
  • Svakodnevne radionice: sportska, kreativna, zabavna i psihološka
  • Hidro terapija (svakodnevno korišćenje bazena, škola plaivanja)
  • Hipo terapija (mala škola jahanja)
  • Organizovani večernji program sa animatorima
  • Fakultativno ponuđene aktivnosti (orijentiring, kurs ronjenja….)
  • Radionice za roditelje (kreativna-pravljenje nakita, sociološka i psihološka)

  ZADACI PROJEKTA

  U okviru Kampa postoji konstatntna zdravstvena kontrola učesnika, koja podrazumeva sledeće aktivnosti:

  • procena opšteg zdravstvenog statusa (hematolog, internista, pulmolog, fizijatar, pedagog, psiholog)
  • anamneza
  • laboratorijske analize: kompletna krvna slika (Er, Hgb, Hct, Lkc, Trc), diferencijalna leukocitna formula, MCV,MCH, MCHC, periferni krvni razmaz (morfologija eritrocita: mikrocitoza, hipohromija, anizocitoza, poikolocitoza…), specifična bojenja (retikulociti),
  • biohemijske analize: nivo serumskog gvožđa, TIBC, UIBC, saturacija transferina, bilirubin, urin...
  • propisivanje dijete (upotreba namirnica sa povećanim sadržajem gvožđa kod sideropenije)
  • dozirane šetnje terenskim stazama (uticaj klimatskog faktora)
  • medikamentozna terapija (kapi, sirup, tablete fero-preparata kod sideropenijske anemije)

   

  OČEKIVANI REZULTATI

  FIZIČKI NIVO:

  • Jačanje krvne slike (Er, Hgb,Hct,Lc,Trc) kod dece
  • Jačanje imuniteta tj. opšte otpornosti organizma kod dece
  • Jačanje opšte mišićne snage i fizičke kondicije kod dece

  PSIHOLOŠKI NIVO:

  • Osnaživanje psihološke stabilnosti i sigurnosti  dece

  SOCIJALNI NIVO:

  • Socijalna (re)integracija dece i roditelja
  • Promovisanje zdravog načina života

  Za pomoć u realizaciji  "Kampa ljubavi i nade 2011." toplo se zahvaljujemo volonterima:

  Ani Barišec
  Aniti Džombić
  Josipi Topolko
  Aleksandri ilić
  Zdravku Miletiću
  Jeleni Milojković
  Dragani Vučićević
  Danijeli Stanković
  Valentini Stanić
  Stevanu Šimonoviću za hipo terapiju
  Crvenom krstu – Ivanjica

  kao i prijateljima i donatorima:

  DELTA MAXI GROUP

  www.deltaholding.rs

  SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA

  www.lasta.rs

  DEXICO

  www.dexy.co.rs

  TROPIC TRADE

  www.tropictrade.rs

  FC FORZA

  www.fcforza.com

  FRUVITA

  www.fruvita.com

  PERTINITOYS

  www.pertinitoys.com

  OFFICECOM

  www.officecom.rs

  SAVPO

  www.savpo.co.rs

  UNIVERZAL

  www.uni.rs

  BIG BLUE

  www.bigblue.co.rs

  OPTIMUM

  www.optimum.co.rs

  MIRNA KUĆA

  www.mirnakuca.com

  AGENCIJA JEL LAV

   

  HANDRASS  d.o.o.

  www.handrass.co.rs

  Vukićević Jadranka

   

  PUBLIK PRAKTIKUM

  www.publikpraktikum.rs

  KUD „ABRAŠEVIĆ“ ČAČAK

  www.abraseviccacak.rs

  ENCO BOOK

  www.encobook.co.rs

  LASER d.o.o.

   

  MAĐIONIČAR IGOR TRIFUNOV

   

  SIMA TURS

   

 
 •