Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Solidni tumori

  Solidni tumori je termin koji se ređe koristi u anglosaksonskoj lieraturi, a u našoj zemlji predstavlja temin koji se koristi da bi se odvojile dve velike i odvojene grane u pedijatrijskoj onkologiji: hematoonkologija koja se bavi bolestima krvi i druga grana koja obuhvata promene u telu koje se vide kao tumor, izraštaj, izraslina, bez obzira kakvog je porekla i da li je dobroćudna- benigna ili zloćudna-maligna.

  Tumori mozga
  Tumori mozga su na drugom mestu po učestalosti u dečijem uzrastu posle leukemija, a najčešće se javljaju od svih solidnih tumora.
  Najčešci tumori mozga kod dece su gliomi koji obuhvataju 70% svih tumora mozga, a tu spadaju: astrocitomi (40%), meduloblastom/ PNET (20%), ependimom (10%) kao i mnogo ređi tumori horioidnog pleksusa (1%). Druga značajna grupa su tumori germinativnih ćelija u centralnom nervnom sistemu /CNS/ , javljaju se ređe (1-2%).
  Daleko ređi su tumori porekla omotača živca, tumori u regiji žlezde na bazi mozga hipofize, najmaligniji glijalni tumor - glioblastom, benigni ( dobroćudni) tumori: meningeomi i kraniofaringeomi, metastaze u mozgu raznih drugih tumora itd.
  Karakteristično za dečiji uzrast je da se tumori daleko češće javljaju u zadnjoj lobanjskoj jami u regiji malog mozga, produžene moždine i moždanog stabla nego što je to slučaj kod odraslih.
  Tumori CNS-a javljaju se u svim uzrastima, kako u ranom detinjstvu, tako i kod omladine. Najčešće se dijagnostikuju u uzrastu od 1 do 14 godina starosti deteta, a 85% se javlja u uzrastu do 15 godina. U simptome bolesti se ubrajaju: jutarnje glavobolje, mučnine, povraćanje, razdražljivost, poremećaji u ponašanju, nekada klasičnim epileptičnim napadima ili napadima koji se manifestuju trenutnom odsutnošću, gubitkom pažnje i drugo. Može se javiti razrokost zbog paralize kranijalnih nerava, promena navika u ishrani, navike spavanja, slabost mišića i izrazita nespretnost, vrtoglavica, gubitak ravnoteže, nestabilnost pri hodu. Postavljanje dijagnoze je najčešće teško, pošto simptomi mogu podsećati i na druge bolesti sa fizičkim i psihičkim uzrocima. Danas ako se tegobe javljaju i pored primenjene terapije treba razmišljati i o tumorima i po obavljenom neurološkom pregledu i očnom pregledu gde se često vidi povišen intrakranijalni pritisak ( pritisak u glavi) potrebno je uraditi CT ili MRI pregled mozga.
  CT pregled mozga je skener, kompjuteriozvana tomografija, zovu ga i KT od kompjuteriozovana tomografija. MRI je skraćenica od engleskih reci Magnetic resonance . MRI pregled mozga je neophodan kod tumora u skrivenim regijama teško vidljivim na CT-u. Lečenje se određuje prema vrsti i mestu tumora mozga.
  U najvećem broju slučajeva lečenje se počinje operacijom koja ima dve uloge. Da se postavi patohistološka dijagnoza uzimanjem isečka tkiva i da se tumor izvadi maksimalno moguće bez prevelikih posledica po pacijenta. Nekada se lečenje završava operacijom, ali često je potrebno sprovesti dalje lečenje zračenjem ili zračenjem i hemioterapijom što zavisi od više faktora, prvenstveno od patohistološke dijagnoze tumora. Kada su tumori mozga u pitanju posle operacije naveći efekat se postiže zračnom terapijom, ali se ona nekada izbegava ili smanjuje dodatnom hemioterapijom samo zbog sekvela zračne terapije. Savremeni protokoli lečenja, uzimajući u obzir mnoge činioce, lečenje preporučuju kombinacijom ovih metoda, da bi se postiglo najbolje moguće lečenje sa najmanjim posledicama po pacijenta.

  Retinoblastom
  Retinoblastom je relativno retko maligno oboljenje retine. Može biti nasledno i u 30% slučajeva su zahvaćena oba oka. Javlja se prvenstveno kod beba uzrasta do jedne godine.
  Retinoblastom se često može prepoznati bez posebnih sredstava u oku pacijenta, ali se može dijagnosticirati samo u narkozi i uz pomoć oftalmoskopa (instrument kojim se vrši pregled unutrašnjosti oka). Ova bolest je većinom duži vremenski period u oku lokalizovana, ali može, mada vrlo retko, metastazirati, to jest preći na druge delove tela. Dijagnostika i lečenje prilagođeno je ovako malim pacijentima i njihovim potrebama i ograničenjima. Kada je neophodno sem ultrazvučnog pregleda oka radi se kompjuterizovana tomografija ( CT K) koju je neophodno uraditi uz sedaciju ili anesteziju.
  Upravo zbog toga kao i dužine pregleda magnetnom rezonancom (MR) izbegava se ovaj pregled, a da bi se isključile eventualne metastaze rade se po potrebi: scintigrafija skeleta, analiza koštane srži i likvora. Ako je retinoblastom rano dijagnostikovan, moguće je da se u potpunosti izleči operacijom i hemioterapijom ili operacijom, hemioterapijom i krioterapjom ili drugim vidovima lokalnog lečenja da bi se izbegla transkutana zračna terapija zbog posledica zračenja deteta ovako malog uzrasta, a da bi se i sačuvao vid na obolelom oku ili kada su u pitanju tumori na oba oka da se sačuva vid na onom oku koje je manje zahvaćeno tumorom. Postoji velika uspešnost u lečenju ovako obolele dece i velika uspešnost u očuvanju vida.

  Sarkomi
  Osnovna razlika između malignih tumora odraslih i dece je što su kod odraslih to najčešće karcinomi koji vode poreklo od ćelija epitela, a kod dece su najčešci tumori sarkomi koji vode poreklo od vezivnog tkiva. I kod dece se mogu javiti karcinomi kao što od sarkoma boluju i odrasli.

  Mekotkivni sarkomi
  Mekotkivni sarkomi obuhvataju veliku grupu tumora različitog porekla. Osnovna podela je na nerabdomiosarkome i rabdomiosarkome.

  Rhabdomiosarkom
  Rhabdomiosarkom je visoko maligni tumor, poreklom embrionalnog mezenhima, najčešće se javlja u mišicima, ali se može javiti u bilo kom delu tela, lokalno je agresivan i lako metastazira. Po učestalosti javljanja kod dece to je redak tumor, čini 3,5% svih malignih tumora kod dece mlađe od 15 godina, i 2% kod tinejdžera i mlađih adulta uzrasta od 15 do 19 godina. I pored toga to je najčešći tumor iz velike raznovrsne grupe mekotkivnih tumora (često se sreće izraz ,, soft tissue sarcoma,,). Neznatno je veća učestalost kod dečaka nego kod devojčica, najčešće se javlja u uzrastu do 10 godina sa pikom od 2. do 5.godine. Većinom se javlja u predelu glave i vrata, orbiti, karlici, stomaku-retoperitoneumu i ekstremitetima. Najčešće se primeti otok ili opipljiv čvor. Svi ostali simptomi zavise od lokalizacije tumora. Ako raste u predelu oka može doći do slabljenja vida, asimetrije očiju, otoka koji oko gura napred ili u stranu. Ako je tumor u ustima može doći do otežanog gutanja, otoka na nepčanim lukovima, obrazu, ili bilo gde u usnoj duplji i ždrelu. Mogu se videti otoci na vratu u gornjoj srednjoj ili donjoj trećini kao i na rukama, nogama, stopalu, šaci, skrotumu, preponama, trbušnom zidu, grudnom košu. Tačnu dijagnozu omogućava uzimanje uzorka tkiva- biopsija kojom se postavlja patohistološka analiza. Dijagnostičke procedure: ultrazvuk, radiografije- rendgenski filmovi, scintigrafije, kompjuterska tomografija- skener, magnetna rezonanca, lumblane i punkcije koštane srži, omogućavaju preciznu dijagnostiku samog mesta tumora i stepen proširenosti bolesti. Precizna dijagnostika samog mesta tumora je potrebna radi određivanja lokalnog lečenja (operacija, zračna terapija) i praćenja bolesti. Proširenost bolesti podrazumeva regionalnu proširenost bolesti- maligne ćelije u limfnim žlezdama i prisustvo udaljene bolesti-metastaza. Lečenje je kombinovano: operacija, hemio-terapije i zračenje. Najčešće se lečenje po učinjenoj biopsiji i postavljanju patohistološke dijagnoze započinje hemioterapijom, a potom se nastavlja definitivnom hirurškom intervencijom-operacijom i zračnom terapijom ili samo operacijom ili samo zračnom terapijom uz nastavak hemioterapije.

  Osteosarkom
  Osteosarkom je najčešći tumor kostiju u dečijem uzrastu. Većinom se javlja na dugim kostima i to u 50% slučajeva u natkolenici, 31% u kostima potkolenice, 10-15% u kosti nadlaktice. Sve druge lokalizacije, koje su moguće na svim kostima u telu, su ređe.
  Osteosarkom se javlja većinom kod mladih između 10. i 25. godine, a češći su kod muških nego ženskih pacijenata. Prvi simptom je bol u miru ili noću, nekad otok na obolelim kostima koje roditelji i pacijenti povezuju sa povredom. Postavljanje dijagnoze može biti teško jer u obzir dolaze infekcije kostiju i zglobova, bolesti kostiju koje su u vezi sa manjkom vitamina, posledice povreda, dobroćudni tumori i mnoge druge bolesti koštano-zglobnog sistema. Na urađenoj radiografiji najčešće se vidi destrukcija kosti sa razaranjem površinskog tkiva kosti-periosta i/ili oštecenje dela kosti-korteksa sa širenjem tumora u okolna meka tkiva. Iako se osterosarkom može otkriti pomoću rendgenske slike, dijagnoza se mora postaviti pomoću biopsije zahvaćene kosti. Danas se obaveznim smatra magnetna rezonanca zahvaćene regije kojom se precizno vidi tumorska masa i na osnovu tog nalaza uz druge se planira dalje hirurško lečenje. Pošto kod postavljanja dijagnoze bolesti mogu biti prisutne i metastaze (najčešće u plućima), pre početka lečenja potrebno je uraditi CT pluća, zatim scintigrafiju skeleta i ostalu dijagnostiku po potrebi. Lečenje se najčešće započinje hemioterapijom, a potom se sprovodi definitvna hirurška intervencija i lečenje nastavlja hemioterapijom. Izuzetno retko se u lečenju koristi i zračna terapija. Cilj lečenja hemioterapijom i operacijom je izlečenje ali i izbegavanje amputacije ekstremiteta.

  Ewing sarkom
  Drugi po učestalosti tumor kosti je Ewing sarkom i čini oko 3% svih malignih tumora kod dece. Kao i osteosarkom, i Ewing sarkom se većinom javlja u uzrastu između 10 i 20 godina, ali se češće od osteosarkoma javlja kod dece ispod 10 godina. Takođe je kod dečaka češći. Suprotno od osteosarkoma, Ewing sarkom napada dugi, srednji deo kosti, ne kost blizu zgloba kao što je to slučaj kod osteosarkoma. Za razliku od osteosarkoma češće se javlja i na drugim, pljosnatim kostima, kostima karlice, rebara, kičmenim pršljenovima, ređe kostima stopala, šake, lica i baze lobanje. Metastaze se najčešće javljaju na plućima i drugim kostima. Pacijenti sa ovim tumorom mogu imati pored bola u kostima i otoka i opšte simptome: temeraturu, groznicu i osećaj malaksalosti, gubitak težine. I ovde se dijagnoza može sa sigurnošću utvrditi samo pomoću biopsije pošto simptomi mogu ukazivati i na druge bolesti. I ovde se standardom smatra pregled magnetnom rezonancom mesta tumora pre početka lečenja, a radi planiranja lečenja.
  Da bi se isključile metastaze rade se aspirat ili biopsija koštane srži, CT pluća, Scintigram kostiju i po potrebi dalja dijagnostika. Terapija je potpuno različita nego kod osteosarkoma. Najčešće se lečenje počinje hemioterapijom, a potom se učini definitivna operacija i mnogo češće nego kod osteosarkoma primenjuje se zračna terapija.

  Langerhans cell histiocitoza (LCH)
  U ovaj pojam danas se ubraja više simptoma bolesti, koje su se ranije posmatrale odvojeno. To je retka bolest koja se javlja kod dece svih uzrasta. Uzrok bolesti je akumulacija i proliferacija abnormalnih Langerhasovih ćelija koštane srži. Ove ćelije zajedno sa limfocitima, eozinofilima i normalnim histiocitima stvaraju infiltrat tipičan za bolest koji se može javiti u raznim organima a bolest može biti različito proširena. Zbog toga je lekari više ubrajaju u defekte odbrambenog sistema, nego u maligne bolesti, ali se tradicionalno leči od strane onkologa. Može biti lokalizovana ili generalizovana, može se veoma brzo ili polako širiti ili spontano proći. Tok bolesti može biti krajnje nepredvidljiv- od spontane regresije bez ikakvog lečenja do nagle progresije i smrtii. Može zahvatiti razne organe: kožu, kost, limfne žlezde, uho, pluća, organe za varenje uključujući i slezinu, centralni nervni sistem itd. LCH se može pojaviti na jednom mestu jednožarišna lezija (eozinofilni granulom) ili na više mesta (multisistemski oblik).
  Pošto spektar bolesti ide od čistih oboljenja kože do zahvaćenosti više organa, i ukoliko postoji sumnja na ovu bolest, potrebno je uraditi višestruke analize krvi zajedno sa rendgenskim snimcima, kompjuteriozovanom tomografijom ili magnetnom rezonancom lokalnih promena. Dijagnoza se postavlja biopsijom i patohistološkom potvrdom. Lečenje je hemioterapijom, operacijom, retko zračnom terapijom, a bolest je vrlo izlečiva do 100% kada je u pitanju jedna promena ( solitarna promena) ali i 33%-54% ako je u pitanju terška forma bolesti sa zahvatanjem više sistema i oštećenjem funkcije unutrašnjih organa.

  Autor teksta:
  Mr sc. dr Jelena Bokun
  Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
  Odeljenje pedijatrijske onkologije

 •