Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Donacija kostne srži

  Ako želite da postanete dobrovoljni davalac koste srži molimo vas da  odvojite malo vremena i pažljivo pročitate ovu brošuru....

 • Pravo na besplatnu reh...

  Nakon više od tri godine aktivnog rada na rešavanju pitanja rehabilitacije za decu lečenu od malignih bolesti, dva sprovedena ...

 • Zakon o zdravstvenoj z...

  Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opš...

 • Evropski standardi u p...

  Obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema nege za decu i mlade ljude sa malignitetom je ključno za dobar oporavak i optimalan kvalitet ...

 • Besplatno čuvanje mati...

  Čuvanje krvi pupčane vrpce kod Cryo-Save-a podrazumeva prezervaciju i čuvanje matičnih ćelija iz tela kako odraslih tako i dece....

 • Odluka o pravima i usl...

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje gr....

 • Zakon o zdravstvenom o...

  Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstven...

 • Zakon o socijalnoj zas...

  Ovim zakonom uređuje se socijalna zaštita i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana. Socijalnom zaštitom u smislu ovog zakona s...

 • Zakon o lekovima i med...

  Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje v...

 • Vodič kroz prava inval...

  Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno - razvojne, ekonomske i pre sveg...

 • Ustav Srbije

  Na osnovu člana 73. tačka 8. Ustava Republike Srbije i člana 10. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Službeni gl...

 • Uputstvo za podnosenje...

  Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/...

 • Prava iz oblasti soc. ...

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite  Pravo na materijalno obezbeđ...

 • Centri za socijalni ra...

  Adese svih centara za socijalni rad u Republici Srbiji....

 • Pravilnik o ostvarivan...

  Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguran...

 • Pravilnik o upućivanju...

  Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povredaza koje se može odobriti lečenje u ...

 • Pravilnik o pozitivnoj...

  Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osigu...

 • Odluka o lekovima na t...

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom.Prava i usluge socijalne...

 • Ostvarivanje prava na ...

  Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica pokreće se zahtevom koji podnosi zakonski zastupnik deteta, ...

 • Pravilnik o medicinsko...

  vim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u ...

 • Postupak za ostvarivan...

  Materijalno obezbeđenje porodice (MOP). Pravo na MOP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihoda, ili ima ...

 • Info

  Ako želite da postanete dobrovoljni davalac koste srži molimo vas da  odvojite malo vremena i pažljivo pročitate ovu brošuru.

 • Info

  Nakon više od tri godine aktivnog rada na rešavanju pitanja rehabilitacije za decu lečenu od malignih bolesti, dva sprovedena rehabilitaciona kampa, angažmana pedijatrijskih hematoonkologa, javnih zastupanja, mnogobrojnih sastanaka, pisama, poziva, dopisa, medijskog izveštavanja, napokon smo se izborili za promenu Pravilnika o onkološkoj rehabilitaciji dece.

  Od 18.maja 2012. god. deca lečena od malignih bolesti (do 18. godina) imaju prava na medicinsku rehabilitaciju o trošku države.

  Dijagnoze za koje je odobrena rehabilitacija su:
  C 00 do C 97, D 42, D 43, D 45, D 46, D 47, D 61, D 75 i D 76

  Rehabilitacija se sprovodi:

  - jednom posle završene onkološke terapije
  - u fazi remisije sa terapijom održavanja najduže do 5 godine od postizanja remisije.
  - dužina trajanja rehabilitacije : 15 dana
  - specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica i Institut za Rehabilitaciju Beograd – Selters banja Mladenovac

  Potrebna medicinska dokumentacija:

  Otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste onkologije i specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijernog nivoa zdravstvene zaštite.

  Procedura:

  Navedenu dokumentaciju podneti komisiji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u opštini stanovanja.

  (Službeni glasnik 48. od 10. maja 2012. god. str. 31)

 • Info

  Ovim zakonom uređuje se sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, prava i obaveze pacijenata, zdravstvena zaštita stranaca, osnivanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite.

 • Info

  Obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema nege za decu i mlade ljude sa malignitetom je ključno za dobar oporavak i optimalan kvalitet života tokom i nakon terapije. U ovom vodiču je prezentovan minimumalan standard koji se mora obezbediti u zemaljama članicama Evropske unije, ali preporuke nisu ograničene samo na ove zemlje.


 • Info

  Čuvanje krvi pupčane vrpce kod Cryo-Save-a podrazumeva prezervaciju i čuvanje matičnih ćelija iz tela kako odraslih tako i dece.

  Matične ćelije se mogu podeliti u kategorije prema svom poreklu i tipu ćelija koje od njih nastaju.

  U njih spadaju hematopoezne matične ćelije (HSCs) kao i mezenhimalne matične ćelije (MSCs), dva tipa matičnih ćelija koja se najviše istražuju. Hematopoezne matične ćelije proizvode svu krv kao i ćelije imunog sistema, a prvo su pronađene u kostnoj srži. Mezenhimalne matične ćelije se mogu naći u mnogim delovima tela, uključujući kostnu srž, mišiće, kosti, masno tkivo i druge organe.

  Ove važne adultne matične ćelije se u svom najboljem stanju mogu naći u krvi pupčane vrpce i tkivu pupčane vrpce. One imaju najbolju sposobnost proizvođenja različitih tipova ljudskog tkiva. Kod čuvanja krvi pupčane vrpce, postupak prikupljanja krvi i tkiva pupčanika se sprovodi sa lakoćom i bez rizika po majku i dete. Potom se obavlja njihova krioprezervacija kako bi se zadržao maksimum vitalnosti i funkcionalnosti.

  Naučne studije su pokazale da tkivo koje oblaže tri krvna suda u pupčanoj vrpci (koja spaja fetus sa majkom) sadrži značajne i veoma kvalitetne matične ćelije koje su idealne za čuvanje. Supstanca, poznata kao Vartonov gel, predstavlja bogat izvor mezenhimalnih matičnih ćelija koje su odgovorne za stvaranje kostiju, hrskavice i drugih ćelija vezivnog tkiva u našem telu.

  Cryo-Save je razvio tehnologiju za čuvanje krvi pupčane vrpce kako bi se krv i tkivo pupčanika mogli čuvati sa ciljem korišćenja ovog bogatog izvora matičnih ćelija u medicinskoj terapiji.

  Zašto treba čuvati matične ćelije svoje bebe?

  Sve veći broj porodica se odlučuje na čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorođenčeta. Cryo-Save nudi porodično čuvanje iz sledećih razloga:

  ·         Matične ćelije prikupljene na rođenju smatraju se „mlađim” i kvalitetnijim matičnim ćelijama od onih koje se mogu prikupiti kasnije u životu. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce predstavljaju bolji i potencijalno superiorniji izvor matičnih ćelija sa mogućnošću obnavljanja.

  ·         Autologno podudaranje je zagarantovano.

  ·         Brat ili sestra mogu imati koristi od istog uzorka: kod njih postoji verovatnoća 1 prema 4 da će doći do savršenog podudaranja, a čak i više ako se razmatra transplantacija od delimično nepodudarnog donora.

  ·         Pošto su matične ćelije sačuvane, uzorak je odmah dostupan.

  ·         Uzorak ostaje u vlasništvu deteta pod starateljstvom roditelja.

  ·         Krv iz pupčane vrpce je prihvaćen izvor matičnih ćelija koji je korišćen u lečenju svih malignih i nemalignih oboljenja koja se mogu lečiti i putem transplantacije kostne srži.4

  ·         Mezenhimalne matične ćelije koje se mogu naći u tkivu pupčanika imaju veliki potencijal na polju celularne terapije i regeneracije tkiva

  Matične ćelije su suviše dragocene da se ne bi čuvale

  Danas se procenjuje da se 90%-95% krvi pupčane vrpce baca nakon porođaja. Cryo-Save je uveren da je čuvanje krvi i tkiva pupčane vrpce od suštinske važnosti, bilo da se radi o porodičnom, privatnom čuvanju ili javnom. Mi čvrsto verujemo da ove važne ćelije treba sačuvati.

   

  Cryo-Save porodicama  čija su se deca lečila od malignih bolesti, u

  slučaju da planiraju novo potomstvo, nudi mogućnost potpuno besplatog čuvanja matičnih ćelija.

   

  Šta je potrebno?

  Potrebno je da porodica dostavi dokumentaciju za lečeno dete kompaniji i da njihov Medicinski odbor da saglasnost.

  Za detaljnije informacije pozovite 011 7850515 ili  posetite njihovu web stranicu: http://rs.cryo-save.com/sr-rs/home

  Javna porodična banka za čuvanje matičnih ćelija

   U Srbiji postoji javna porodična banka za čuvanje matičnih ćelija iz pupčanika novorođenčeta koja se nalazi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Beogradu i deo je zdravstvenog sistema Republike Srbije. Da bi se matične ćelije iz pupčanika novorođenčeta prikupile, zamrzle i potom čuvale u ovoj banci, potrebno je pozitvno mišljenje o neophodnosti čuvanja matičnih ćelija, izdato od strane Konzilijuma za transplantaciju, Intersekcijskog odbora za dečju hematologiju, onkologiju i imunologiju. Čuvanje matičnih ćelija u ovoj banci je moguće u tačno definisanim situacijama i pokriveno je zdravstvenim osiguranjem Republike Srbije. O tome vas moze obavestiti doktor koji leci vase dete.


 • Info


  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje gr.

 • Info

  Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja zaposlenih i drugih građana, obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, organizacija i finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i druga pitanja od značaja za sistem zdravstvenog osiguranja.

 • Info

  Ovim zakonom uređuje se socijalna zaštita i obezbeđivanje socijalne sigurnosti građana. Socijalnom zaštitom u smislu ovog zakona smatra se organizovana društvena delatnost koja ima za cilj pružanje pomoći građanima i njihovim porodicama kada dođu u stanje socijalne potrebe i preduzimanje mera radi sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica takvog stanja.

 • Info

  Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja dozvole za stavljanje leka u promet, odnosno upis lekova u registre koje vodi Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, proizvodnja i promet lekova i medicinskih sredstava i nadzor u ovim oblastima, rad Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i druga pitanja značajna za oblast lekova i medicinskih sredstava.Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu, ako nije drukčije određeno, imaju sledeće značenje:

  1) dozvola za stavljanje leka u promet (u daljem tekstu: dozvola za lek) je dokument koji izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: Agencija) i kojim se potvrđuje da su svi zahtevi za stavljanje leka u promet ispunjeni i da lek može biti u prometu;

 • Info

  Zaštita osoba sa invaliditetom je jedan od najosetljivijih i najspecifičnijih elemenata društveno - razvojne, ekonomske i pre svega socijalne politike uopšte. Naš zadatak jeste da afirmišemo razvoj invalidske zaštite u okvirima moderne, pluralne socijalne

 • Info


  Na osnovu člana 73. tačka 8. Ustava Republike Srbije i člana 10. stav 1. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi ("Službeni glasnik RS", br. 48/94 i 11/98),
  Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj posebnoj sednici u 2006. godini, održanoj 30. septembra 2006. godine, donela je

 • Info

  Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 i 29/2001) član 23,25,25a, pravo na dodatak za pomoć i

  negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, povrede ili bolesti, neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, ako ovo pravo ne koristi po drugom pravnom osnovu i ne koristi pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite.

   Za sve informacije potrebno je da se obratite Vašem centru za socijalni rad.

 • Info

  Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite

   Pravo na materijalno obezbeđenje:

  -          lična karta na uvid i njena fotokopija,

  -          izvod iz matične knjige rođenih,

  -          uverenje o imovnom stanju (štednja, gotov novac, hartije od vrednosti, vrednost otuđene imovina...),

  -          uverenje Zavoda za tržište rada,

  -          uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

  -          uverenje za decu da su na redovnom školovanju,

  -          za decu, prijava prebivališta iz SUP-a

 • Info

  Adese svih centara za socijalni rad u Republici Srbiji.

 • Info

  Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uslovi i način korišćenja zdravstvene zaštite i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kod izabranog lekara, način i postupak slobodnog izbora izabranog lekara, odnosno promene izabranog lekara kao i način dodeljivanja, korišćenja i kontrole jedinstvenog identifikacionog broja lekara

 • Info

  Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način i postupak, kao i vrste oboljenja, stanja ili povreda
  za koje se može odobriti lečenje u inostranstvu. 
  Osiguranom licu može se izuzetno odobriti lečenje u inostranstvu na teret sredstava 
  obaveznog zdravstvenog osiguranja za lečenje oboljenja, stanja ili povrede koji se ne mogu
  uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost
  za uspešno lečenje tog oboljrnja

 • Info

  Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog

  zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Lista lekova).
  Lista lekova iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 • Info

  Ovom odlukom uređuju se prava i usluge socijalne zaštite koje obezbeđuje grad Beograd u skladu sa zakonom.
  Prava i usluge socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana ostvaruje pojedinad i porodica u visini, pod uslovima i na način utvrđen ovom odlukom.

 • Info

  Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
  pokreće se zahtevom koji podnosi zakonski zastupnik deteta, nadležnom centru za socijalni rad, uz zahtev se podnosi:
  •    izvod iz matične knjige rođenih,
  •    prijava prebivališta za dete,
  •    uverenje o državljanstvu ako je dete rođeno van teritorije Srbije,
  •    fotokopija lične karte roditelja,

 • Info

  vim pravilnikom utvrđuju se vrste indikacija, dužina trajanja, način i postupak kao i upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u stacionarne zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju (u daljem tekstu: produžena rehabilitacija) obolelih i povređenih osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 • Info

  Materijalno obezbeđenje porodice (MOP). Pravo na MOP ima pojedinac (koji živi sam), odnosno porodica koja nema prihoda, ili ima manji prihod od minimalnog nivoa socijalne sigurnosti.