Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 • Edukacija medicinskog osoblja

  Edukacija medicinskog osoblja

  U organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, tokom ove nedelje otpočeo je  prvi ciklus seminara i radionioca u okviru projekta „Edukacija medicinskog osoblja“ namenjen medicinskom osoblju svih pet pedijatrijskih hemato-onkoloških odeljenjenja u Srbiji.

  Projekat se ralizuje u okviru programa „Podrška sprovođenju Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite - Srbija protiv raka - Briga po meri dece,  sa temom:  „Teorijska znanja i praktične veštine u adekvatnoj komunikaciji sa decom različitog uzrasta i njihovim porodicama“.

  Nurdor program  sprovodi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, pokroviteljom projekta, i Srpskom asocijacijom za psihoonkologiju, čiji će stručni tim sprovoditi edukaciju. Program će biti realizovan na svih pet pedijatrijskih hemato-onkoloških odeljenja u Srbiji: na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „dr Vukan Čupić“, Univerzitetskoj dečjoj klinici i Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu, Intitutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu i Klinici za dečje interne bolesti u Nišu.

  Glavna ideja programa kontinuirane i sistematske edukacije medicinskog osoblja je poboljšanje razumevanja i adekvatnog reagovanja na psihološke i druge potrebe obolele dece, mladih i njihovih porodica kao i upoznavanje sa temama vezanim za burn-out, funkcionalnim i disfunkcionalnim timskim radom i mobingom.

  Dve glavne teme seminra su: „Komunikacija i modeli iz prakse“ i „Burn-out sindrom, komunikacija unutar timova i mobing“ koje će biti obrađene kroz teroijski i praktičan deo edukacije.
  Kraj projekta predviđen je za početak novembra.

  Program je akreditovan za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i saradnike i donosi 4 boda. Program je besplatan za sve učesnike.

  "Ogroman je napor kompletnog medicinskog osoblja da se izbori sa svim problemima, preprekama i sa njima samima. Zbog toga mislim da je ova vrlo značajna i preko potrebna. Zajedničkim trudom i ulaganjem u odnose, pružanjem pomoći i davanjem odgovora i na njihova pitanja i dileme mi, u stvari, činimo dobro svima - i medicinskom osoblju i deci koja se leče i nama roditeljima jer od zdrave međusobne komunikacije bliži smo zajedničkom uspehu i našem zajedničkom cilju - a to je izlečenje svakog deteta !", kaže Joland Korora iz  UO NURDOR-a.